Historie Vily Bohémia

Vila Bohémia


Černá v Pošumaví – Jestřábí

Budova byla součástí komplexu tzv. dvora Jestřábí (Habichau), který nechal postavit kníže Josef Adam Schwarzenberg v roce 1768.

V roce 1841 jej Schwarzenberkové (Jan Adolf) přeměnili na tzv. poplužní dvůr, ke kterému patřilo 135 ha pozemků.

Při pozemkové reformě v letech 1925 – 1927 byl poplužní dům knížeti Schwarzenbergovi vyvlastněn a v letech 1929/1930 jej od Státního pozemkového úřadu odkoupil Jiří Adamovitsch.

Budova, která je předmětem našeho zájmu však byla postavena až v roce 1874, jako majetkem knížecím. Tento dům měl popisné číslo 17 a patřil pod obec Bližná. Té byl, po vyvlastnění, jako první odkup budovy nabídnut, ta to však odmítla  z důvodu přílišné vzdálenosti. Odkoupila jej tedy od knížecího schwarzenberského důlního ředitelství obec Černá v Pošumaví (Schwarzbach). Dům byl obýván horníky až do ukončení těžby v  knížecích dolech v roce 1940. Pole, která k domu patřila byla Pozemkovým úřadem předána do užívaní jednotlivým nájemným domácnostem.

Původní zařízení restaurace.

Obec Černá v Pošumaví vlastnila tento objekt až do roku 1949, pak se stal součástí Státního statku a po roce 1960 se stal majetkem Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích, která zde zřídila rekreační zařízení pro své zaměstnance, které fungovalo až do roku 1992.

Tehdy se obci Černá v Pošumaví v rámci restitucí vrátil historický majetek, který vlastnila do roku 1949, tedy i tento objekt. Dokud vila nebyla prodána, stále byla v užívání (nájemném) Vysokou školou zemědělskou.

Pak se obci podařilo objekt za smluvní cenu prodat a osud budovy byl pak již v soukromých rukách. Jistý kupec jej pak za neupřesněných podmínek prodal dalšímu zájemci, který budovu v letech 1998/1999 přestavěl na penzion s restaurací. Vzniklou stavbu přejmenoval na Vila Bohémia, přikoupil restituentky původní tábořiště jestřábí II. a vše bylo nazváno Camp Vila Bohémia.